Hållbarhet

Skräpfri Forsränning

Skräpfri å

För att inte skräpa ned och kunna återställa ån har vi tagit till åtgärder. Vi har kontinuerlig kontakt med Uppsala kommun för att planera hur ån hålls ren på bästa sätt och vilka avfalls möjligheter som finns för besökare. På flottarna får det inte vara något som inte flyter för att det inte ska missas något som har sjunkit till botten. För att skräpet inte ska slussas vidare har vi även länsar i målområdet som fångar upp allt skräp.


Val av cellplast och Miljöflottar

Då flottarna är byggda av cellplast är vår prioritering att de ska byggas på ett så stabilt och bra sätt som möjligt så att de ska kunna bli miljöflottar. Miljöflottar innebär att när flottarna når mål kommer de bottnar som är hela att sparas till kommande år. För att uppnå detta köper vi bland annat in cellplast med en högre densitet. Vi uppmanar även rännaren att fundera på konstruktionen. Det finns även en belöning till de rännare som har lyckats skapa en miljöflotte, detta gör att vi minskar användandet av cellplast samt minskar mängden avfall. Vi utvärderar utifrån detta vilken typ av cellplast som håller bäst och ger ifrån sig minst cellplast under färd så att vi i fortsättningen kan återvinna ännu fler flottar!

En Städad Forsfestival

Minskning av skräp under festivalen

För att minska spridning av cellplast och annat skräp avgränsas byggområdet av ett staket med byggväv som ska fånga upp allt som lätt kan blåsa iväg. Dessutom måste byggare hålla till i stora containrar när de raspar cellplast för att det ska samlas i dessa. På festivalens område finns det även sopkärl till godo för besökare som inte är där för att bygga flottar utan delta i något av festivalens andra aktiviteter. Vid alla sopstationer ska det finnas möjlighet att sortera sina sopor och vi vill att det ska vara lätt att göra rätt när det kommer till att slänga sina sopor på ett bra sätt. Avfallet hämtas av Uppsala Vatten & Avfall, där matavfallet då blir till biogas.


Minskning av plast och engångsmaterial

Vi försöker minska maträtter som kräver mycket engångsartiklar, samt uppmanar besökare att ta med sig egna matlådor att lägga mat i, bestick och vattenflaskor för att inte behöva använda engångsartiklar. De engångsartiklar som ändå beställs in är i största mån inte i plast då vi erbjuder träbestick, samt att pappmuggar erbjuds till vatten istället för plast. Vi säljer inte heller någon dryck i plastflaskor. Vi delar dessutom inte ut några flyers eller oätliga give-aways.

Minskat Miljöavtryck

Långsiktighet

Vi försöker ha ett långsiktigt tänk i vårt arbete, genom att exempelvis utforma bra statistikinsamling för att minska svinn till kommande år, men också genom att tänka på att kunna återanvända material som utformas. Vi genomför kontinuerligt utvärderingar av de produkter/material som används så att vi kan hitta det bästa alternativet.  Vi försöker även hålla en god kontakt med företag och föreningar för att kunna hålla ett fortsatt bra samarbete till framtida forsk åter.

Kommittén jobbar även med att göra så kallade miljöanalyser. En miljöanalys formas genom att  samtliga i kommittén får fylla i för att utvärdera vad i deras arbete som påverkar miljön mest. Detta är för att alla ska tänka på miljöarbetet och sedan implementera åtgärder som är möjliga.

Miljöflottarna är något som har sparats sen flera år tillbaka. Vi undviker även att beställa in nya saker, lånar av andra kommittéer inom kåren, samt hyr in saker. Exempel på detta är våtdräkter och hjälmar som är återanvända från tidigare år eller inhyrda.

Träffa vår
"Håll"

2019 utökades kommittén med en person, en hållbarhetsansvarig (Håll) som har ett extra fokus på hållbarhetsarbetet inom kommittén!Har du några frågor om kommitténs miljöarbete?Kontakta vår hållbarhetsansvarige: hall@forsranningen.utn.se


Kontakta vår hållbarhetsansvarige:

Våra sponsorer

Upplands Schakt's Company Logo