Om Forskå

Det finns 24 medlemmar i Forskås kommitté. Kommittén består av ett presidium, och tre olika grupper med olika ansvar. Här kan du lära dig mer om kommittén och vilka vi är!

vårt presidium

Kommitténs presidium består av en projektledare, som kallas Forskarl, samt en vice projektledare som kallas Guld. Forskarl är den som är ytterst ansvarig för våra arrangemang och Guld har det huvudsakliga ansvaret för vår ekonomi! Om du har några juridiska frågor, tillhör pressen, eller om du är osäker vem du ska kontakta, kan du höra av dig till vår Forskarl, Cornelia!

Forsgruppen
2023

Kommitténs forsgrupp har hand om allt som rör själva Forsränningen. De har hand om start- och målområdet, ser till att alla flottar är säkra att ränna med, planerar alla transporter, och ser till att vi har alla prylar vi behöver!

Om du har frågor kring Forsränningen eller några säkerhetsfrågor så kan du kontakta Forsgruppens gruppledare FLOTT, Linus!

Festivalgruppen 2023

Det är kommitténs festivalgrupp som ser till att Forsfestivalen blir möjlig! De har hand om allt gällande aktiviteterna, underhållningen, mat och dryck, alla volontärer, Ankdagen och även el och vatten!

Har du frågor gällande Forsfestivalen kan du vända dig till gruppledaren Fest, Axel, som är festivalansvarig! Dra iväg ett mail till fest@forsranningen.utn.se eller hitta mig på festivalområdet.

Marknadsförings
gruppen
2023

Det är kommitténs marknadsföringsgrupp som har hand om allt ifrån våra sociala medier och hemsida, till kontakt med våra sponsorer. De skapar också allt grafiskt material som du kan se inför, under och efter Forsfestivalen och Forsränningen!

Om du har några frågor om vår marknadsföring, eller om du sett en bild som du vill ha borttagen, så kan du kontakta gruppledaren Kom, Klara, som är huvudansvarig för marknadsföringen. Det gör du bäst genom att skicka ett mail till henne på kom@forsranningen.utn.se, eller att ta tag i henne direkt när du ser henne på området!

Våra sponsorer

upplands Schakt

Grävning i din trakt ring Upplands Schakt
Proffs på mark sedan 1971
Upplands Schakt's Company Logo
W-Dyk's Company Logo