Om forskå

Vilka är forskå?

Forskås kommitté är sammansatt av en grupp om 24 dedikerade medlemmar. Vår kommitté struktureras av ett presidium och tre distinkta grupper, vardera med specifika ansvarsområden.  Utforska mer om vår kommitté och lär känna oss närmare!

vårt presidium

Kommitténs presidium består av en projektledare, som kallas Forskarl, samt en vice projektledare som kallas Guld. Forskarl är den som är ytterst ansvarig för våra arrangemang och Guld har det huvudsakliga ansvaret för vår ekonomi! Om du har några juridiska frågor, tillhör pressen, eller om du är osäker vem du ska kontakta, kan du höra av dig till vår Forskarl, Carl!

forskarl@forsranningen.utn.se

Forsgruppen
2023

Det är Kommiténs forsgrupp som ser till studenter kan slänga sig ut i Fyrisfyrisån på egenbyggda flottar och att det sker på ett säkert sätt. Möjlighet att bygga flotta, förflyttning av flottar, säkerheten längs sträckan mellan startområdet vid Eddaspången och målområdet strax efter islandsfallet är bara några av uppgifterna forsgruppen har. Har du frågor gällande Forsränningen eller flottbygget får du gärna höra av dig till gruppledaren Karl som har ansvar för forsränningen och flottarna.

Lättast är att skicka ett mail  eller prata med honom direkt på festivalområdet innan valborg eller längst ån under valborg.                                                                                

Flott, Karl!

flott@forsranningen.utn.se

Festivalgruppen 2023

Det är kommitténs festivalgrupp som ser till att Forsfestivalen blir möjlig! De har hand om allt gällande aktiviteterna, underhållningen, mat och dryck, alla volontärer, Ankdagen och även el och vatten!

Har du frågor gällande Forsfestivalen kan du vända dig till gruppledaren Fest som är festivalansvarig! Dra iväg ett mail till eller hitta mig på festivalområdet.

fest@forsranningen.utn.se

Marknadsförings
gruppen
2023

Det är kommitténs marknadsföringsgrupp som har hand om allt ifrån våra sociala medier och hemsida, till kontakt med våra sponsorer. De skapar också allt grafiskt material som du kan se inför, under och efter Forsfestivalen och Forsränningen!Om du har några frågor om vår marknadsföring, eller om du sett en bild som du vill ha borttagen, så kan du kontakta gruppledaren Kom, Märta, som är huvudansvarig för marknadsföringen.

Det gör du bäst genom att skicka ett mail till henne , eller att ta tag i henne direkt när du ser henne på området!

kom@forsranningen.utn.se

Våra sponsorer

Upplands Schakt's Company Logo

Volunteer