OM UTN

OM Kåren

Uppsala teknolog- och naturvetarkår, UTN, är studentkåren för dig som studerar teknik eller naturvetenskap vid Uppsala universitet. Som studentkår bedriver UTN verksamhet inom många spännande områden som rör din studietid. Kåren jobbar för att studenterna på den teknisk- naturvetenskapliga fakulteten ska få den bästa möjliga utbildningen. Jobbet med att tillvarata och bevaka studenternas intresse gällande sin utbildning kallas för studiebevakning. Studiebevakning kan handla om frågor som är rent utbildningsmässiga, av studiesocial karaktär eller behandla arbetslivet.

Fyra studenter arbetar heltid med studiebevakning på UTN och tillsammans med representanter från varje sektionsförening hjälper de dig att komma tillrätta med allt från krångliga kursadministratörer, dåliga arbetsmiljöer, information om utbytesstudier och att få en bättre arbetslivsanknytning på ditt program. Totalt arbetar 11 studenter heltid på kåren för att göra din studietid så bra som möjligt. Kom gärna till kårhuset Uthgård och säg hej!

Utöver studiebevakningen arrangerar kåren också en massa roliga evenemang för att förgylla din studietid, exempelvis Forsränningen men också karriärmässan Utnarm, Teknolog- och datavetarmottagningen för nya studenter och spelfestivalen Polhacks! Om du väljer att bli medlem stödjer du kårens och sektionernas arbete vilket i förlängningen gör att du hjälper dig själv och dina medstudenter så att er studietid och utbildning blir den bästa i Sverige! Ju fler medlemmar vi är desto starkare blir vår röst, bli medlem i UTN här.För mer information om Uppsala teknolog- och naturvetarkår, klicka här.

Våra sponsorer

Upplands Schakt's Company Logo